יום שבת, 26 באוקטובר 2013

ילדים מאובחנים בקשיי למידה – הקלות במס


קשיי למידה הינה בעיה נפוצה בימינו. לצד הקשיים החינוכיים קיים קושי בגיוס משאבים כספיים. הרשויות נותנות הקלות במס להורים שילדיהם אובחנו ככאלה ואשר עונים להגדרות מסוימות.  מדוע קיים פה חיסכון המס ואיך זה מתבצע -  זאת ננסה להסביר במאמר זה.

הורים רבים אינם מודעים לזכאותם להקלה במס בשל היות ילדם לקוי למידה מאובחן רפואית וחינוכית פדגוגית.
ההקלה במס שאותה מעניקה המדינה לאותם הורים, הינה משמעותית ביותר ומסתכמת לשנה בשתי נקודות זיכוי ממס (כ 5 אלף ₪ בקרוב, נכון לשנת 2013).

קיימת אפשרות לדרוש החזרי מס בגין ילד לקוי למידה עבור 7 שנים לאחור.
יש לציין שהבקשה להקלה במס היא עבור כל ילד בנפרד, היינו אם יש במשפחה מספר ילדים כאלה, אזי ההקלה במס מוכפלת במספר הילדים.

כמו כן ההקלה במס מוענקת רק לאחד ההורים. רוצה לומר שאם ההורים גרושים, ונקודות הזיכוי ניתנו לאחר מהם, לא יוכל/תוכל הגרוש/ה לדרוש הקלה במס נוספת באותה שנת מס. (יש אפשרות לקבל לסירוגין את ההקלה במסגרת שנות המס השונות, אבל רק אחד ההורים זכאי לה פעם אחת בשנה).

מהי מסגרת לחינוך מיוחד, אשר מקנה את ההקלות במס שבנדון:

הגדרת חינוך מיוחד כוללת את מסגרות הלימוד הבאות:

  1. גן ילדים מיוחד.
  2. כיתת חינוך מיוחד (להבדיל מכיתת חינוך רגילה) בבית הספר.
  3. לתלמידי תיכון – לימודים במסגרת שנקראת "מסלול 7", שהינה מסגרת שמאפשרת לתלמידים מאובחנים בקושי למידה להמשיך באותה מסגרת גם ללימודי תיכון.

ילדים שמקבלים קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, בגין קשיי למידה מזכים גם הם בהקלה במס המוזכרת.
חשוב לציין שלימודים במסגרת תכנית שילוב, שהינה כיתת לימוד רגילה לכל דבר, לא מזכה בהקלה במס היות ולא נכללת בהגדרת לימוד במסגרת חינוך מיוחד.

איך זה מתבצע:

כדי לקבל את ההקלה במס ההכנסה בגין ילד עם קשיי למידה, יש להגיש את הטפסים הרלוונטיים והם:
  1. טופס 116 א': זהו הטופס בו ממלא ההורה את פרטי בקשת ההקלה במס 
  2. טופס 127: טופס רפואי עליו חותם רופא נוירולוג או רופא מומחה בהתפתחות הילד.
  3. פרוטוקול ועדת ההשמה, שמחליטה לשבץ אץ הילד בגינו מבוקשת ההקלה במס, במסגרת חינוך מיוחד.
  4. מכתב מבית הספר עצמו המאשר שהילד לומד באותה מסגרת מיוחדת שנקבעה לו.

היכן ניתן למצוא את המסמכים הרלוונטיים?

את המסמכים המוזכרים ניתן למצוא או באתר מס הכנסה, או במזכירות בית הספר בה לומד הילד.
ניתן כמובן להסתייע בשרותי משרדנו לקבלתם ולקבלת סיוע באופן מילויים והגשתם.

מומלץ לבצע בדיקת זכאות שכזאת אצל איש מקצוע, בכדי למכסם את החזרי המס.
כך למשל, כאשר ההורים גרושים ורק אחד מהם זכאי להקלה בשנת המס, יש לבחון את חבות המס של כל אחד מהם בנפרד כיון שייתכן וחבות המס של אחד מהם, אינה מגיעה לכדי 2 נקודות זיכוי, דבר אשר יקטין את החזר המס במלואו, לו היה מבוצע אצל ההורה האחר שהכנסתו כן מגיעה לכדי חבות זו.

סיכום המאמר.

הורים לילדים בעלי לקות למידה, אשר הוחלט על שיבוצם במסגרת חינוך מיוחד, החל מגיל הגן, דרך כיתת לימוד ייחודית בבית ספר יסודי והמשך הלאה ללימודי תיכון במסגרת מה שמוגדר "מסלול 7" זכאים להקלה במס משמעותית לכל אורך הדרך.

ההקלה במס מסתכמת לכדי מקסימום של כ 35 אלף ₪ לילד, שאובחן ככזה ועונה על ההגדרות שנקבעו למשך 7 שנים (זה פרק הזמן שניתן לדרוש בגינו רטרואקטיבית החזר מס). סכום לא מבוטל בכלל.
יש להקפיד לוודא שכל הקריטריונים הנדרשים לצורך קבלת ההקלה במס אכן מתקיימים.
העדר החלטת שיבוץ להשמה, אישור רופא על טופס 127 או אישור לימודים בשנת המס מונע את קבלת ההקלה.

אין תגובות:

פרסום תגובה