יום שבת, 26 באוקטובר 2013

אי רציפות תעסוקתית והחלפה עבודות – עילה להחזרי מס לשכיריםרובנו מחליפים מקומות תעסוקה אחת למספר שנים. ברוב המקרים קיימת תקופה של מספר חודשים או שנים ללא הכנסות כלל ורמת ההשתכרות במקום העבודה החדש שונה לרוב מהקודמת.
כיצד כל זה גורם לנו לשלם יותר מדי מס כל שנה ואיך זה ייתכן, זאת אסביר  במאמר זה.אוכלוסיית השכירים הינה דינאמית ומרבית האנשים נוטים להחליף מקומות עבודה לעיתים תכופות. הרצון להתקדם, תחושת ה"התקעות" והרצון להגשמה יחד עם השאיפה לשיפור רמת ההכנסה, מפעלים שנסגרים או מעבר ממקום מגורים אחד לאחר כל אלה יוצרים סביבות עבודה "לא יציבות" המאופיינות בתחלופת עובדים גבוהה.

לתחלופה כזאת יש השפעה על רמת ההכנסה של השכיר ועל רמת דיוק מס ההכנסה שהוא משלם דרך התלוש
וכל זאת כמובן בראייה שנתית.

ברוב המקרים השינוי בגובה המשכורת ואי רציפות תעסוקתית פועלים דווקא לרעת  השכיר בבחינת סכום נטו נמוך מדי מהסכום הנכון, שמוזרמת לחשבון הבנק שלו. הרי אדם צובר כל חודש נקודות זיכוי ממס, אשר פועלות לזכותו ואמורות להקטין את חבות המס שלו בהמשך השנה, גם אם לא קיבל כלל משכורת באותם חודשים.

אבל לרוע המזל תוכנות השכר אינן יודעות, נכון למועד כתיבת מאמר זה לזהות את "עברו התעסוקתי" של השכיר ולקבוע את רמת המס הנכונה שעליו לשלם מאותו חודש בו החל לעבוד והלאה בהמשך חודשי ההעסקה.

פועל יוצא מאלה הוא זכאותו של כל שכיר, במירב המקרים, להחזרי מס לשכיר. מהלך של החזרי המס שנגבה ביתר הוא באחריותו וביוזמתו של השכיר. המדינה אינה מודעת לזכאות זו ללא אמצעי חישוב מדויקים לכלל הכנסתו החייבת.

איך זה קורה:

תוכנות השכר מתוכנתות לקבוע את רמת המס שתנוכה ממשכורתו של השכיר כל חודש, בראיית חבות מס שנתית, היינו תחת ההנחה שאותו שכיר ימשיך וישתכר באותה רמת שכר עד חודש דצמבר לאותה שנה.
תחת ההנחה שתוכנת השכר מודעת לכלל הקלות המס, להן זכאי אותו שכיר, הרי שקטיעת אותו רצף חישוב משכורת, עליו מתבססת תוכנת השכר, מביאה בהכרח לאי דיוק בחישוב כאשר הוא מתחדש בהמשך השנה.

שינוי ברמת ההכנסה, יחד עם היווצרות חודשים של אי העדר השתכרות כלל (למשל במהלך תקופת חיפוש העבודה) יוצרים יחדיו את העילה העיקרית להיווצרות זכאות להחזרי מס לשכירים.

איך מחזירים את המס ששולם ביתר:

מילוי טפסים לבקשה להחזר מס, בצרוף טופסי 106 שנתיים המתקבלים מכל מקום עבודה, במהלך השנה העוקבת לשנת ההעסקה, זה כל מה שנדרש כדי לקבל חזרה את החזרי מס ההכנסה וזאת בהנחה כמובן, שאתם בטוחים שאכן יש מה להחזיר.

קיימים לא מעט מקרים, בהם המגמה היא הפוכה דווקא. עובדת שכירה לדוגמא שחזרה מחופשת לידה למקום עבודה אחר, יכולה לגלות שהמס ששילמה על כלל הכנסותיה (ממשכורת ומדמי לידה באותם חודשים בבית) אינו מספיק ועליה להשלים את תשלום המס.

לכן מומלץ לבצע חישוב כולל של שני בני הזוג, אצל איש מקצוע מוסמך בתחום, לפני שקובעים באופן אוטומטי אם החלפת מקומות העבודה ואי הרציפות התעסוקתית מזכה אתכם בהחזרי מס לשכירים.

סיכום המאמר.

רוב השכירים במשק זכאים להחזרי מס לשכירים כפועל יוצא מהחלפה תכופה של מקומות עבודה או כתוצאה מאי רציפות של כמה חודשים במהלך שנת המס.
הזכאות להחזרי מס נוצרת בשל גביית מס גבוה מדי במקום העבודה החדש, בשל אילוצי תוכנת שכר ומגבלותיה ובעיקר אי יכולתה לתרגם את "ההיסטוריה התעסוקתית" הקודמת של השכיר למונחיי מס.

הליך ביצוע החזר המס הוא פשוט למדי, אך דורש התערבות איש מקצוע במצבים בהם קיימת מורכבות של החלפת מקומות תעסוקה ומקורות הכנסה נוספים מלבד משכורת, כדוגמת דמי לידה או אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.
הכנסות כאלה מתאפיינות במירב המקרים, בניכוי מס נמוך מהנדרש, דבר שעלול ליצור במקרים רבים עילת תשלום מס במקום החזר.

אין תגובות:

פרסום תגובה